Newsletter

Ketav Bet Yosef - Mezuzah Scrolls

6 cm. Mezuzah Scroll - Ketav Bet Yosef
Product ID : 6CMSKBY44
Small 6 cm. Mezuzah Scroll written in a beautiful Ashkenaz Bet Yosef writ.
$44.00
15 cm. Mezuzah Scroll - Ketav Bet Yosef
Product ID : 15CMSKBY76
$86.00
12 cm. Mezuzah Scroll - Ketav Bet Yosef (5)
Product ID : 12CMSKBY62
$68.00
12 cm. Mezuzah Scroll - Ketav Bet Yosef (4)
Product ID : 12CMSKBY56
$60.00
12 cm. Mezuzah Scroll - Ketav Bet Yosef (3)
Product ID : 12CMSKBY54
$56.00
10 cm. Mezuzah Scroll - Ketav Bet Yosef (1)
Product ID : 10CMSKBY37
$42.00
10 cm. Mezuzah Scroll - Ketav Bet Yosef (2)
Product ID : 10CMSKBY44
$44.00
10 cm. Mezuzah Scroll - Ketav Bet Yosef (3)
Product ID : 10CMSKBY52
$46.00
12 cm. Mezuzah Scroll - Ketav Bet Yosef
Product ID : 12CMSKBY52
$54.00
1